Libre de Fume

Todas as habitacións e instalacións do hotel son libres de fume