Wifi

Se en vez de desconectar, quere estar permanentemente conectado, tamén pode facelo a través da nosa wifi en todo o establecemento